Det perfekte kontor ifølge videnskaben

Gode fysiske rammer samt et godt arbejdsmiljø ligger ofte til grund for glade, tilfredse og ikke mindst produktive medarbejdere. Men hvad, ifølge videnskaben, er egentlig det perfekte kontor?

Lad der være lys

Ifølge en empirisk undersøgelse fra 2013, foretaget af Northwestern University, får ansatte, som er placeret i kontorer med vinduer eller store vinduespartier, bedre søvn, sammenlignet med ansatte i kontorer med manglende eller ingen eksponering for lys. Undersøgelsen inkluderer 49 dagligt ansatte, hvoraf 22 af disse blev placeret i kontorer med vinduer og de resterende 27 ansatte i kontorer uden vinduer. Konklusionen er, at de 22 ansatte, som i dagligdagen blev eksponeret for naturligt og gennemgående lys, havde en nattesøvn som var gennemsnitlig 46 minutter længere end de ansatte, som ikke havde adgang til det naturlige lys fra deres daglige arbejdsplads. Derudover viser undersøgelsen en øget fysisk aktivitet og generelt højere livskvalitet for de ansatte, der blev eksponeret for dagslys (1).

I samme dur viser en canadisk undersøgelse fra Canadian Centre for Occupational Health and Safety, at direkte eksponering af sollys samt reducering af blænding og skygger, såsom direkte sollys eller blot et forstyrrende lysindfald, kan mindske de ansattes anfald af hovedpine og migræne. Dette kan over tid føre til færre sygedage samt øget produktivitet blandt de ansatte (2).

Grøn glæde

At investere i en plante eller to til kontoret, kan umiddelbart virke som en triviel investering, men kan være en god én af slagsen. Flere undersøgelser viser nemlig, at tilstedeværelsen af grønne planter kan reducere tegnene på stress hos mennesker.

En empirisk undersøgelse, udgivet i Journal of Environmental Psychology, viser endda, at tilstedeværelsen af planter øger produktiviteten hos de ansatte. Undersøgelsen konkluderer, at ansatte i gennemsnit udfører deres opgave på kortere tid, hvis de er omgivet af planter, sammenlignet med ansatte der sidder på et kontor uden planter (3). En anden undersøgelse, foretaget af Neil Brewer, professor i psykologi ved Flinders University viser, at bare et par grønne planter i vindueskarmen, kan øge lykkefølelsen samt produktiviteten hos størstedelen af de ansatte (4). Planteforsker ved Århus Universitet Carl-Otto Ottosen konkluderer, at nogle planter dog passer bedre ind på kontoret end andre. Herunder fremhæves Fredsliljen, som tager del i at rense luften på kontoret, eller et drageblodstræ, som har en skrællet stamme, lange blade og er nem at holde (5).

Hos OfficeHub: Her hos OfficeHub har vi just fulgt ovenstående eksempel, og investeret i lidt grønt til kontoret. Allerede første dag gjorde samtlige medarbejdere opmærksomme på den grønne farve og livlige stemning. Vi mener, at grønne planter på en eller anden måde er med til at øge glæden og produktiviteten her på kontoret, og derudover er det jo bare super hyggeligt.

Sæt farve på hverdagen

Angela Wright udviklede i 1984 en universel teori, der forbandt mønstre og farver med den menneskelige adfærd. Efter årevis af undersøgelser, udviklede Wright ‘The Colour Affects System’, som ikke bare havde til hensigt at forbinde farver med menneskelige adfærdsmønstre, men mere konkret at forbinde fire ‘familier’ af farver med fire forskellige personlighedstyper. Heraf udtrykker én gruppe af farver altså én overordnet form for personlighed blandt mennesker. Wright argumenterede for, på baggrund af det teoretiske standpunkt, at virksomheder kunne gøre brug af dette farvesystem til at øge salg og muligheder for branding samt at reducere sygefravær på arbejdspladsen. Eksempelvis mente Wright, at mennesker med personlighedstype 1 er ekstremt motiverede, ungdommelige og varme, hvorfor disse kan ydermere parres med klare og varme farver i et universelt farvespektrum. Dog kan personlighedstype 1 til tider også være en anelse overfladiske, trods at deres følelser er ekstremt skrøbelige og, til tider, utilstrækkelige, hvorfor farvespektrummet også er indeholdende kolde og rene farvenuancer (6).

En anden undersøgelse fra University of Texas viser, at farver som grå, beige og hvid fremtvinger fortvivlelses- og depressions-relaterede følelser hos det feminine køn. Undersøgelsen uddyber, at lilla og orange farvekombinationer på arbejdspladsen kan have samme effekt på det mandlige køn. Derudover konkluderer undersøgelsen, at bestemte farver og farvekombinationer er med til at øge produktivitet og effektivitet på arbejdspladsen, både hos mænd og kvinder. Et eksempel på dette er farven blå, som siges at skulle være en universel, perfekt farve for arbejdsmæssig stilhed, produktivitet og fokus hos de ansatte. Gul kan også være en essentiel farve for virksomheder, der fokuserer på at skabe et kreativt arbejdsmiljø. Undersøgelsen fremhæver dog også, at farvevalget og dets effekt afhænger den enkelte ansattes personlighed og måde at tilgå sit arbejde på (7).

Runde hjørner

Kurver og runde hjørner på arbejdspladsen, konkluderer en empirisk undersøgelse fra 2011 ved Oregon State University, kan fremprovokere produktive og positive følelser hos medarbejdere. Dette blev konkluderet på baggrund af 111 studerendes holdninger til runde kurver frem for kanter. Størstedelen af de studerende fandt overordnet de runde hjørner og kurvede linjer mere tilfredsstillende og inviterende at kigge på, og undersøgelsen fastslog derudover, at størstedelen langt hellere ville arbejde i denne form for arbejdsmiljø. Desuden viser undersøgelsen, at kurver frembringer øget aktivitet i de regioner af hjernen som er associeret med belønning og æstetik (8). Nogle vil måske påstå, at en konklusion baseret på en undersøgelse inkluderende 111 studerendes holdninger ikke rækker til meget, men hvem ved, måske er der noget om det?

Hæve- sænkebord

Myten om at dét at sidde ned, langsomt er med til at dræbe dig hurtigere, virker umiddelbart som en overdrivelse af den helt store kaliber. Alligevel viser en undersøgelse ved The New York Times Magazine, at personer som sidder ned mere end seks timer af deres arbejdsdag har en 20% lavere gennemsnitsalder end folk som arbejder stående dele af eller hele arbejdsdagen. Desuden gavner dét at stå op i blot dele af arbejdstiden en lang række andre ting. Du forbrænder flere kalorier ved at stå op og arbejde, og du passer bedre på din ryg, som generelt har langt bedre af at være udstrakt end sunket sammen i en kontorstol.  Ydermere viser ovennævnte undersøgelse, at dit fokus på den enkelte arbejdsopgave øges markant ved at aktivere blot små muskelgrupper i kroppen (9). Dette kan opnås ved at bytte det klassiske skrivebord ud med et hæve-sænkebord, eller ved at følge den amerikanske trend, hvor et løbebånd placeres under et hævet skrivebord, så det at bevæge sig dagligt er reduceret til at flytte ét ben foran det andet, mens man arbejder. Taget sidstnævnte i betragtning virker dét at stå op i løbet af arbejdsdagen overkommeligt, ik’?

Orden… eller manglen på samme

Denne overskrift kan umiddelbart virke en smule vildledende, men faktisk viser flere undersøgelser at både orden samt manglen på samme, kan have en positiv effekt på ansattes produktivitet og effektivitet i dagligdagen. Om orden eller orden i rodet fungerer, er op til hvem man er som menneske, samt hvordan man arbejder bedst og mest effektivt. En empirisk undersøgelse fra University of Minnesota Carlson School of Management viser, at ansatte med et rodet skrivebord har tendens til at være mere kreative og fantasifulde samt have en tendens til at være mere spontane (10). Som Einstein beskrev det: “If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?”. Til trods for Einsteins citat viser dele af samme undersøgelse, at ansatte med et rent skrivebord har tendens til at foretage mere kontrollerede og velovervejede beslutninger (11). Altså er der intet konkret svar på, hvorvidt orden, eller manglen på samme, bidrager til en mere produktiv arbejdsplads. Dette afhænger udelukkende af pågældende ansattes mindset samt måde at tilgå sit arbejde på, hvorfor pointen er, at der skal være plads til begge dele.

Hos OfficeHub: Her hos OfficeHub går vi ikke synderligt meget op i hvorvidt kontoret er en smule rodet eller fuldkomment afryddet. Det vigtigste er, ifølge os, vores kunder, vores ansattes vel og vé samt det at drive en sund forretning. Dernæst er det kun fedt, at vi alle er forskellige på hver vores måde, også når det kommer til orden eller rod på skrivebordet.

Stillerum og akustik

Når det kommer til den evige problematik omkring støj på arbejdspladsen, er der generelt stor forskel fra person til person på, hvad uro og støj reelt er. En rapport fra BrancheArbejdsmiljøRådet (BAR) viser, at hvis støjen kommer fra, eller bliver forårsaget af, en person som vi kan lide, har vi en højere grad af tolerance for personen, end hvis vi ikke synes godt om personen (12).

Dog kan de forkerte former for støj, for enhver person, være irriterende, forstyrrende, give træthed, gentagende hovedpine eller i værste tilfælde stress. En empirisk undersøgelse foretaget af HK viser, at hele 21% af undersøgelsens medvirkende informanter, som har haft en støjrig dag på kontoret, ofte får hovedpine. Desuden var 23% usædvanligt trætte efter fyraften, og overskuddet skulle ledes længe efter (13).

En anden rapport fra BAR foreslår, på baggrund af viden og undersøgelser omhandlende støj og dårlig akustik på mange danske arbejdspladser, stillerum som en potentiel løsning til arbejdspladser med for højt støjniveau. Her henvises ikke mindst til arbejdspladser, hvor diversiteten blandt de ansattes støjniveau- samt tolerance er vidt forskellig, men også til arbejdspladser hvor niveauet af støj er varierende eller ikke-samstemmende (14).

Social kapital

En medarbejders trivsel på arbejdspladsen hænger ofte sammen med den mængde af social kapital som den pågældende medarbejder udsættes for, eller ikke udsættes for. Hvor human kapital omhandler den enkelte medarbejders motivation, færdigheder og viden, omhandler social kapital primært det fælles arbejde og relationerne de ansatte imellem.

Ifølge en undersøgelse fra Københavns Universitet hersker mange forskellige forståelser og opfattelser af begrebet social kapital. Dog fastslås det, at en samstemmende og universel viden om begrebet, er essentiel for opnåelse af høj social kapital på arbejdspladsen, da høj social kapital kan føre til høj trivsel og et godt psykisk helbred samt arbejdsmiljø (15).

Desuden skal god social kapital, ifølge en rapport produceret af FIU’s Udviklingsenhed, i samarbejde med forbundene i LO, udspringe af en god arbejdsplads. Rapporten fremhæver seks elementer som kan være med til at skabe en god arbejdsplads for de ansatte, og derigennem skabe en høj mængde af social kapital:

 • Indflydelse på eget arbejde
 • Mening i arbejdet
 • Forudsigelighed i arbejdet
 • Krav i arbejdet
 • Social støtte på arbejdspladsen
 • Belønning og anerkendelse i arbejdet

Derudover fremhæver rapporten de tre kerneelementer; tillid, retfærdighed og samarbejde, som alle bidrager til at skabe en god arbejdsplads for de ansatte.
Og netop disse kerneelementer, menes at ligge til grund for en høj social kapital, hvor de ansatte føler at netop tillid, retfærdighed og samarbejde er en essentiel del af deres arbejdsplads. Den sociale kapital kan ikke købes for penge, men skal derimod kæmpes hårdt for. Desuden indbefatter rapporten syv idéer til anledninger, hvor den sociale kapital naturligt kan øges på en arbejdsplads:

 • Det daglige samarbejde kollegaer imellem, som dagligt skal styrkes gennem en intern forståelse og et fælles samarbejde.
 • Det daglige samarbejde ansatte og ledelsen imellem, som naturligvis ligeledes skal styrkes for hver dag der går og via en samstemmende forståelse og indbyrdes tillid.
 • Årsindberetninger og virksomhedsundersøgelser, som alligevel skal afholdes, men som kan skræddersyes den enkelte virksomhed og det enkelte samarbejde leder og medarbejdere imellem.
 • Efteruddannelse, hvor de ansatte selv har mulighed for at komme med inputs til relevant erfaring.
 • Personalemøder, tavlemøder mm., hvor alle, ledere som ansatte, kommer med relevante inputs til styrkning af den sociale kapital og de faglige opgaver.
 • Generel kommunikation når forandringer implementeres på arbejdspladsen, sådan at vigtigheden og forholdet mellem leder og ansat bibeholdes og eventuelt styrkes (16).

Gør det til dit eget

Muligheden for at gøre noget til sit eget, har en empirisk undersøgelse foretaget ved University of Exeter i Storbritannien konkluderet, øger medarbejderes produktivitet og effektivitet med 32%. Ydermere følte informanterne en større identifikation med arbejdsgiver og gjorde desuden en større indsats for at yde arbejde i teams (17). Desuden kan en kontorplads personliggøres på massevis af områder, og blot få tiltag kan gøre en personlig forskel for hver enkelt medarbejder. Tiltagene kunne være alt fra at personliggøre et arbejdsbord med pæne blomster, grønne planter eller noget så simpelt som en musemåtte, til at hænge et billede op på væggen af familie, børn eller venner. Kun fantasien sætter grænser, det vigtigste er, at man som medarbejder har lov og plads til det.

Kilder

 1. http://health.usnews.com/health-news/news/articles/2013/06/06/windows-add-to-office-workers-well-being-study-finds
 2. https://www.ccohs.ca/oshanswers/ergonomics/lighting_general.html
 3. http://ac.els-cdn.com/S0272494410001027/1-s2.0-S0272494410001027-main.pdf
 4. http://psycnet.apa.org/record/2014-30837-001
 5. https://www.avisen.dk/guide-hold-dig-fra-disse-planter-paa-kontoret_131502.aspx
 6. http://www.colour-affects.co.uk/the-colour-affects-system
 7. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/col.20298/epdf
 8. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0013916511402063
 9. http://www.nytimes.com/2011/04/17/magazine/mag-17sitting-t.html
 10. http://www.apa.org/monitor/2013/10/messy-desk.aspx/
 11. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0956797613480186
 12. http://bar-kontor.dk/Files/Billeder/BARkontor-2014/vejledninger/Stoej-Netudgave-sep.-2015.pdf
 13. https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2014/02/12/stoej-paa-kontoret-giver-hovedpine-og-stress
 14. http://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/3525498/bar_folder_210x210_0615_tryk.pdf
 15. http://www.psy.ku.dk/Forskning/forskergrupper/arbejds-og-organisationspsykologi/fokusomraader/center-for-forskning-i-sociale-relationer-paa-arbejdspladsen/nyt-fra-forskningen/jobbet_eller_arbejdspladsen/
 16. http://www.socialkapital.org/wp-content/uploads/2011/10/sk-paa-dagsordenen.pdf
 17. https://adobe99u.files.wordpress.com/2013/07/2010+jep+space+experiments.pdf

På udkig efter nyt kontor?

OfficeHub giver dig gratis rådgivning til at finde det helt rette sted. Du får også adgang til vores platform med mere end 400 kontorer og kontorfællesskaber - vi har besøgt, fotograferet og filmet, så du kan besøge stederne online 😀

Man føler sig lidt som Askepot 'duer, duer ikke', men de er mega tålmodige og behjælpelige. Kan varmt anbefales!

Mahmoud, Tech Iværksætter5 stjerner

Indlæser